VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kanalfläktar
Generation 
VVS & Kyla 22

QEA.3Kanalfläktar

AMA

Gränsdragning mot el-, styr- och övervakningssystem

... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • om fläkt ska vara av typ axial- eller ...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • brandteknisk klass:

  klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

 • manuell styrning:

  styrning med handgrepp eller annat mänskligt ingripande (SS 4010601)

 • radialfläkt:

  fläkt i vilken luft eller annan gas tillförs fläkthjulet i huvudsak axiellt och lämnar fläkthjulet i huvudsak radiellt, parallellt med ett plan som är vinkelrätt mot fläktaxeln (TNC 69); jämför axialfläkt, tvärströmsfläkt

Till toppen av sidan