VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kanalfläktar
Generation 
VVS & Kyla 22

QEA.3Kanalfläktar

AMA

Gränsdragning mot el-, styr- och övervakningssystem

... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om fläkt ska vara av typ axial- eller ...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • brandteknisk klass:

    klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

  • manuell styrning:

    styrning med handgrepp eller annat mänskligt ingripande (SS 4010601)

Till toppen av sidan