VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Takfläktar
Generation 
VVS & Kyla 22

QEA.1Takfläktar

AMA

Gränsdragning mot el-, styr- och övervakningssystem

Takfläkt ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • brandteknisk klass:

  klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • ljudeffektnivå:

  ljudeffekt i förhållande till en vald referensnivå (TNC 95) Ljudeffektnivå uttryckt i decibel, dB, beräknas enligt formeln: Lw = 10 lg (W/W0) där W = aktuell ljudeffekt i W W0 = referenseffekt = 1 pW

 • manuell styrning:

  styrning med handgrepp eller annat mänskligt ingripande (SS 4010601)

 • takgenomföring:

  kanaldel avsedd att passera yttertak

Till toppen av sidan