VVS & Kyla 22
|
AMA RA
AGGREGATRUM OCH FLÄKTKAMMARE
Generation 
VVS & Kyla 22

QBAGGREGATRUM OCH FLÄKTKAMMARE

AMA

Fläktkammare ska vara utförd för att tåla högsta... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • aggregatrum:

  driftrum som är avsett för aggregat ingående i installation (TNC 95)

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • brandteknisk klass:

  klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • kanalsystem:

  (luftbehandling) alla kanaler som ingår i ett distributionssystem (TNC 95) Komponenter i kanalsystem är antingen raka kanaler eller kanaldetaljer.

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan