VVS & Kyla 22
|
RA
LUFTRIDÅAGGREGAT
Generation 
VVS & Kyla 22

QACLUFTRIDÅAGGREGAT

RA

Ange

  • bredd och höjd för den öppning som aggregatet ska...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • köldbärare:

    medium (vätska) som utan tillståndsförändring transporterar värme från värmekälla till värmepump eller från kylställe till kylanläggning; se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

  • styrning:

    (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

Till toppen av sidan