VVS & Kyla 22
|
AMA RA
APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM
Generation 
VVS & Kyla 22

QAPPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

AMA

Montering ska utföras enligt tillverkarens... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange krav på renhetsklass för luftbehandlingsaggregat... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • ekvivalent omslutningsarea:

  area på vilken läckluftflöde för apparat eller installationsdel räknas (TNC 69)

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdssammansättning (TNC 95); jämför färg

 • metallisering:

  metallisk ytbeläggning på såväl metalliskt som icke metalliskt material, oberoende av beläggningsförfarande

 • märkskylt:

  även märkdata alla numeriska värden på elektriska och mekaniska storheter jämte deras varaktighet och tidsföljd som tillverkaren bestämt att gälla för en teknisk anordning och som är angivna på dess märkskylt och som anordningen ska uppfylla under specificerade villkor (TNC 95)

 • skyltning:

  text som har till syfte att varna, informera, förbjuda eller liknande; jämför märkning

 • spjäll:

  don i kanal avsett för injustering eller styrning av luftflöde eller annat gasflöde (TNC 95)

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan