VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kylmedel
Generation 
VVS & Kyla 22

PXB.32Kylmedel

AMA

Uppgift om påfyllt typ av kylmedel i kylsystem/värmesystem... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om och när referensprov på kylmedel ska tas.

Om... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • entreprenör:

    den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

  • kylmedel:

    medium, till exempel luft, vatten, som bortför värme från värmeavgivande delar; se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare Kylmedel kan i en värmepump- eller värmeåtervinningsanläggning även vara värmebärare. Figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare.

Till toppen av sidan