VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Köldbärare
Generation 
VVS & Kyla 22

PXB.31Köldbärare

AMA

Uppgift om påfylld typ av köldbärare i kylsystem ska anges... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om och när referensprov på köldbärare ska tas.

Om... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • entreprenör:

    den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

  • köldbärare:

    medium (vätska) som utan tillståndsförändring transporterar värme från värmekälla till värmepump eller från kylställe till kylanläggning; se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

Till toppen av sidan