VVS & Kyla 22

PVH.1Tryckluftsuttag

RA

Ange

  • typ av armatur
  • luftflöde, fri luft
  • lufttryck
  • om uttaget...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • filter:

    anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

Till toppen av sidan