VVS & Kyla 22
|
RA
Skumgeneratorer
Generation 
VVS & Kyla 22

PVD.21Skumgeneratorer

RA

Ange

  • typ, till exempel mellanskumsgenerator,...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • behållare:

    kärl innehållande vätska eller gas och främst avsett för lagrings- eller processändamål Behållare används som sammanfattande beteckning för tryckkärl, vakuumkärl och öppen cistern.

  • fläkt:

    don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

  • styrning:

    (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

Till toppen av sidan