VVS & Kyla 22
|
RA
NÖDDUSCHAR OCH ÖGONDUSCHAR
Generation 
VVS & Kyla 22

PVCNÖDDUSCHAR OCH ÖGONDUSCHAR

RA

Ange om vvc-ledning ska dras ända fram till nöddusch ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • nöddusch:

    dusch avsedd att hindra eller lindra skador orsakade av eld, frätande ämne eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan