VVS & Kyla 22

PVC.1Nödduschar

RA

Begreppsbestämningar

  • arbetstryck:

    även drifttryck det tryck som normalt råder under drift (TNC 95)

  • golvbrunn:

    golvavlopp med luktlås (TNC 95); jämför spygatt

  • nöddusch:

    dusch avsedd att hindra eller lindra skador orsakade av eld, frätande ämne eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan