VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Disklådsblandare
Generation 
VVS & Kyla 22

PVB.24Disklådsblandare

AMA

Blandare ska vara spärrad så att vatten inte kan spolas... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • typ av blandare
  • om blandare ska vara försedd...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fixering:

    (i rörsystem:) anordning som tar upp reaktionskraft i rörledning

Till toppen av sidan