VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Tappventiler och vattenutkastare
Generation 
VVS & Kyla 22

PVB.1Tappventiler och vattenutkastare

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tappventiler och vattenutkastare ska... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange material, typ och kulör... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • fästdon:

  don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) (i rörsystem:) anordning för montering av rörledning i avsett läge Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdssammansättning (TNC 95); jämför färg

 • tappventil:

  ventil, oftast med pip, på eller i slutet av ledning eller i behållare för tappning av innehållet i ledningen eller behållaren (TNC 95)

Till toppen av sidan