VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Autoklaver
Generation 
VVS & Kyla 22

PUG.3Autoklaver

AMA

Autoklav ska i tillämpliga delar uppfylla kraven enligt... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • användningsområde för...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • arbetstryck:

    även drifttryck det tryck som normalt råder under drift (TNC 95)

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan