VVS & Kyla 22

PUG.13Spoldesinfektorer

AMA

Rengöring av föremål som ska desinfekteras ska kunna ske... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • vilka föremål som spoldesinfektor ska kunna desinfektera
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • ljudnivå:

  även bullernivå vägt medeltal av ljudtrycksnivån för ljud inom det hörbara frekvensområdet (TNC 95) Ljudnivån bestäms med ljudnivåmätare. Vägningskurvorna A, B och C som avses motsvara en normalhörande människas ljuduppfattning har standardiserats. Ljudnivån betecknas LA, LB eller LC och anges i dB.

 • varmvatten:

  även tappvarmvatten värmt tappvatten (TNC 95)

 • vattenlås:

  luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan