VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Diskdesinfektorer
Generation 
VVS & Kyla 22

PUG.12Diskdesinfektorer

AMA

Kammare i diskdesinfektor ska invändigt vara utförd av... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • vilka föremål som diskdesinfektor ska kunna diska
 • krav...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • ljudnivå:

  även bullernivå vägt medeltal av ljudtrycksnivån för ljud inom det hörbara frekvensområdet (TNC 95) Ljudnivån bestäms med ljudnivåmätare. Vägningskurvorna A, B och C som avses motsvara en normalhörande människas ljuduppfattning har standardiserats. Ljudnivån betecknas LA, LB eller LC och anges i dB.

 • vattenlås:

  luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan