VVS & Kyla 22
|
RA
Avfallskvarnar
Generation 
VVS & Kyla 22

PUF.6Avfallskvarnar

Begreppsbestämningar

  • vattenlås:

    luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan