VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Utslagsbackar
Generation 
VVS & Kyla 22

PUF.41Utslagsbackar

AMA

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • utslagsback:

    avloppsenhet avsedd främst för uppsamling och avledande av vatten som tillförs huvudsakligen på annat sätt än genom ansluten tappventil (TNC 95)

  • vattenlås:

    luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan