VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Tvättlådor
Generation 
VVS & Kyla 22

PUF.2Tvättlådor

AMA

Tvätt- och sköljlåda ska vara försedd med bottenventil.

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • mått
  • om tvätt- och...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • entreprenör:

    den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

  • vattenlås:

    luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan