VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Diskbänkar och disklådor
Generation 
VVS & Kyla 22

PUF.1Diskbänkar och disklådor

AMA

Disklåda i bänk ska vara försedd med bottenventil,... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

 • mått
 • krav på ytstruktur
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • håltagning:

  operation som görs i efterhand och som åstadkommer urtag eller hål genom att material avlägsnas från vissa partier som blivit fyllda tidigare under produktionsprocessen

 • vattenlås:

  luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan