VVS & Kyla 22

PUE.1Klosetter

AMA

Klosett av porslin ska vara utförd av vitt... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kulör:

    egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdssammansättning (TNC 95); jämför färg

Till toppen av sidan