VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Bidéer
Generation 
VVS & Kyla 22

PUC.3Bidéer

AMA

Bidé av porslin ska vara utförd av vitt... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • typ av bidé
  • kulör om bidé...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kulör:

    egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdssammansättning (TNC 95); jämför färg

  • vattenlås:

    luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan