VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Tvättrännor
Generation 
VVS & Kyla 22

PUC.2Tvättrännor

AMA

Föreskrivna blandare ska ha synliga metalldelar förkromade ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • typ av tvättränna
  • dimension ...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • vattenlås:

    luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan