VVS & Kyla 22
|
AMA RA
SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR
Generation 
VVS & Kyla 22

PUSANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR

AMA

Montering och installation ska utföras enligt ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta branschregler Säker Vatteninstallation. Se även ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • fogmassa:

  massa avsedd att ta upp fogrörelser elastisk fogmassa fogmassa som efter härdning har ett övervägande elastisk beteende, det vill säga de kvarvarande spänningar som uppstår i fogmassan på grund av fogrörelser försvinner snabbt

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdssammansättning (TNC 95); jämför färg

 • rostskyddsfärg:

  färg avsedd att på en yta av stål bilda ett skikt som hindrar eller avsevärt fördröjer korrosion (TNC 95); jämför rostskyddsgrundfärg, rostskyddstäckfärg

Till toppen av sidan