VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kylrörslingor i golvkonstruktion
Generation 
VVS & Kyla 22

PTC.61Kylrörslingor i golvkonstruktion

RA

Ange

  • rörmaterial
  • krav på rörslinga av plaströr...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fixering:

    (i rörsystem:) anordning som tar upp reaktionskraft i rörledning

  • nominellt tryck:

    betecknas PN ur en talserie valt värde på övertryck utgörande grund för beräkning av i rörledning ingående komponent

Till toppen av sidan