VVS & Kyla 22

PTC.54Fläktluftkylare i kyl- och frysrum

AMA

Minsta lamelldelning för fläktluftkylare i kylrum ska vara 4... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • kyleffekt vid frostfria ytor och utan...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • köldbärare:

    medium (vätska) som utan tillståndsförändring transporterar värme från värmekälla till värmepump eller från kylställe till kylanläggning; se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

  • styrning:

    (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

  • ställdon:

    don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

Till toppen av sidan