VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Fläktluftkylare för klimatkyla
Generation 
VVS & Kyla 22

PTC.53Fläktluftkylare för klimatkyla

RA

Ange hur fläktluftkylaren ska vara placerad, till... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • filter:

  anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

 • galler:

  även luftgaller luftdon utformat som ett spjälverk (TNC 69) Luftgaller kan förses med spjäll eller med ställbara lameller för strypning och riktning av luftflödet.

 • styrning:

  (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

 • ställdon:

  don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

Till toppen av sidan