VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kanalanslutna rumskylapparater
Generation 
VVS & Kyla 22

PTC.4Kanalanslutna rumskylapparater

AMA

Hölje ska vara försett med flänsar eller dylikt för Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Under denna kod och rubrik anges rumskylapparater utan... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • fläkt:

  don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

 • luftkylare:

  värmeväxlare för minskning av lufts temperatur och i många fall även vatteninnehåll (TNC 95)

 • vattenlås:

  luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan