VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kanalanslutna kylbafflar
Generation 
VVS & Kyla 22

PTC.312Kanalanslutna kylbafflar

AMA

Hölje ska vara försett med flänsar eller dylikt för Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • krav på frontarea, anslutningsflänsar på hölje...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

Till toppen av sidan