VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Värmerörslingor i golvkonstruktion
Generation 
VVS & Kyla 22

PTB.61Värmerörslingor i golvkonstruktion

RA

Ange

  • rörmaterial
  • krav på rörslinga av plaströr...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • nominellt tryck:

    betecknas PN ur en talserie valt värde på övertryck utgörande grund för beräkning av i rörledning ingående komponent

Till toppen av sidan