VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kanalanslutna rumsvärmeapparater
Generation 
VVS & Kyla 22

PTB.4Kanalanslutna rumsvärmeapparater

AMA

Hölje ska vara försett med flänsar eller dylikt för Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Under denna kod och rubrik anges rumsvärmeapparater utan... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • fläkt:

    don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

  • luftvärmare:

    värmeväxlare för ökning av lufts temperatur (TNC 95)

Till toppen av sidan