VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Konvektorer
Generation 
VVS & Kyla 22

PTB.3Konvektorer

AMA

RA

Ange

  • krav på material i konvektors medierör, till...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • konvektor:

    värmare som avger värme nästan uteslutande genom konvektion

  • PN:

    även nominellt tryck ur en talserie valt värde på övertryck utgörande grund för beräkning av i rörledning ingående komponent

Till toppen av sidan