VVS & Kyla 22

PTB.21Strålvärmetak

AMA

Strålningsyta ska vara utförd så att rör och plåt har... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • avgiven värmeeffekt
  • ingående temperatur för...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • plåt:

    (1) endimensionellt bestämd formvara av homogent material, oftast metall, med viss styvhet (TNC 95) (2) beslag tillverkat av formvaran plåt, avsett att skydda underliggande yta från yttre påverkan (TNC 95)

Till toppen av sidan