VVS & Kyla 22

PTB.1Radiatorer

AMA

Radiator ska vara utförd enligt SS-EN 442-1 och... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

 • höjd, bredd och djup...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • filter:

  anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

 • fästdon:

  don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) (i rörsystem:) anordning för montering av rörledning i avsett läge Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdssammansättning (TNC 95); jämför färg

 • PN:

  även nominellt tryck ur en talserie valt värde på övertryck utgörande grund för beräkning av i rörledning ingående komponent

Till toppen av sidan