VVS & Kyla 22
|
AMA RA
RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE
Generation 
VVS & Kyla 22

PTRUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

AMA

Värmare och kylare ska vara försedda med ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

UTFÖRANDEKRAV

Ange krav på monteringsläge, till exempel ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • ljudnivå:

  även bullernivå vägt medeltal av ljudtrycksnivån för ljud inom det hörbara frekvensområdet (TNC 95) Ljudnivån bestäms med ljudnivåmätare. Vägningskurvorna A, B och C som avses motsvara en normalhörande människas ljuduppfattning har standardiserats. Ljudnivån betecknas LA, LB eller LC och anges i dB.

 • oktavband:

  frekvensband mellan två frekvensvärden med frekvensförhållandet 2:1 (TNC 69)

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • värmevatten:

  vatten använt som värmebärare (TNC 95); jämför hetvatten

Till toppen av sidan