VVS & Kyla 22

PSHTRYCKSLAGSDÄMPARE, VIBRATIONSDÄMPARE O D

AMA

Komponenters högsta tillåtna tryck ska vara lika med eller... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • vibrationsdämpare:

    elastisk komponent som anbringas mellan ett vibrerande föremål och omgivande konstruktion för att minska överförda vibrationer

Till toppen av sidan