VVS & Kyla 22
|
RA
Bälgrör i köldmediesystem
Generation 
VVS & Kyla 22

PSH.221Bälgrör i köldmediesystem

RA

Bälgrör föreskrivs i de fall kompressor eller aggregat... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ljudnivå:

    även bullernivå vägt medeltal av ljudtrycksnivån för ljud inom det hörbara frekvensområdet (TNC 95) Ljudnivån bestäms med ljudnivåmätare. Vägningskurvorna A, B och C som avses motsvara en normalhörande människas ljuduppfattning har standardiserats. Ljudnivån betecknas LA, LB eller LC och anges i dB.

  • vibrationsdämpare:

    elastisk komponent som anbringas mellan ett vibrerande föremål och omgivande konstruktion för att minska överförda vibrationer

Till toppen av sidan