VVS & Kyla 22
|
RA
Vibrationsdämpare o d
Generation 
VVS & Kyla 22

PSH.2Vibrationsdämpare o d

Begreppsbestämningar

  • vibrationsdämpare:

    elastisk komponent som anbringas mellan ett vibrerande föremål och omgivande konstruktion för att minska överförda vibrationer

Till toppen av sidan