VVS & Kyla 22
|
AMA
Sprängbleck
Generation 
VVS & Kyla 22

PSG.22Sprängbleck

Begreppsbestämningar

  • sprängbleck:

    säkerhetsdon med en skiva, vanligen av metall, vilken brister vid ett förutbestämt tryck och därvid ger fri passage för mediet (SS 3546)

Till toppen av sidan