VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Säkerhetsventiler i köldmediesystem
Generation 
VVS & Kyla 22

PSG.12Säkerhetsventiler i köldmediesystem

AMA

Tryckavsäkringsutrustning för köldmediesystem ska vara... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Anvisningar för att bestämma högsta tillåtna... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

  • säkerhetsventil:

    ventil som är betingad av säkerhetsskäl och som automatiskt släpper ut ånga, vatten eller annan gas eller vätska från en ledning, behållare, panna eller dylikt vid ett visst övertryck hos gasen eller vätskan (TNC 95)

Till toppen av sidan