VVS & Kyla 22
|
AMA
Säkerhetsventiler
Generation 
VVS & Kyla 22

PSG.1Säkerhetsventiler

Begreppsbestämningar

  • säkerhetsventil:

    ventil som är betingad av säkerhetsskäl och som automatiskt släpper ut ånga, vatten eller annan gas eller vätska från en ledning, behållare, panna eller dylikt vid ett visst övertryck hos gasen eller vätskan (TNC 95)

Till toppen av sidan