VVS & Kyla 22

PSE.121Termostatiska expansionsventiler

AMA

Givarbulben ska monteras med kontaktpasta och metallband... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • typ av köldmedium
  • tillåtet tryckfall över...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan