VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Elektroniskt styrda expansionsventiler
Generation 
VVS & Kyla 22

PSD.221Elektroniskt styrda expansionsventiler

AMA

Elektronisk expansionsventil ska vara försedd med... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • typ av köldmedium
  • kyleffekt i förångare
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • dimensionerande tryckfall:

    tryckfall över don, avsett att användas vid beräkning av tryckfall i kanalsystem (TNC 69)

  • mätning:

    bestämning av storhetsvärde

Till toppen av sidan