VVS & Kyla 22

PSD.22Styrventiler med fabriksmonterat ställdon i köldmediesystem

RA

Ange

  • ventilens funktion i köldmediesystemet, till exempel...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ställdon:

    don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

Till toppen av sidan