VVS & Kyla 22

PSD.11Manuella styrventiler i vätskesystem

AMA

Manuell styrventil ska vara försedda med skala... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • typ av ventil
  • flöde
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

Till toppen av sidan