VVS & Kyla 22

PSC.1Växelventiler

AMA

Växelventil ska ha indikering som visar vilken port som... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • medium för vilket ventil är avsedd
  • antal portar i ventil
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ställdon:

    don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

Till toppen av sidan