VVS & Kyla 22
|
AMA RA
AVSTÄNGNINGSVENTILER
Generation 
VVS & Kyla 22

PSBAVSTÄNGNINGSVENTILER

AMA

Avstängningsventil som ska kondensisoleras ska ha... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Här anges avstängningsventiler försedda med... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • avzinkningshärdigt:

    med avzinkningshärdigt material eller avzinkningshärdigt utförande avses material med låg utfällning av zink. Avser som regel mässing. Avzinkningshärdighet ska vara verifierad genom typgodkännande eller vara testat enligt SS-EN ISO 6509-1 och ha medelvärde för avzinkning på 200 μm och enstaka värden på maximalt 400 μm. Test och verifiering av resultat ska vara utfört av oberoende part

  • drifttryck:

    det tryck som normalt råder under drift (TNC 95)

Till toppen av sidan