VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Ventilrör
Generation 
VVS & Kyla 22

PSA.35Ventilrör

AMA

Vattenberörda delar av metall i ventilrör i tappvattensystem... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange krav på ventilfunktioner samt vilka ventiler som ska... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • avzinkningshärdigt:

    med avzinkningshärdigt material eller avzinkningshärdigt utförande avses material med låg utfällning av zink. Avser som regel mässing. Avzinkningshärdighet ska vara verifierad genom typgodkännande eller vara testat enligt SS-EN ISO 6509-1 och ha medelvärde för avzinkning på 200 μm och enstaka värden på maximalt 400 μm. Test och verifiering av resultat ska vara utfört av oberoende part

Till toppen av sidan