VVS & Kyla 22
|
RA
Förtillverkade shuntgrupper i värmesystem
Generation 
VVS & Kyla 22

PSA.24Förtillverkade shuntgrupper i värmesystem

Begreppsbestämningar

  • injustering:

    inställning av reglerutrustning eller don i distributionssystem för vätska eller gas för att beräknade eller föreskrivna värden ska erhållas i systemets olika delar (TNC 95) Injustering ska inte kallas inreglering.

Till toppen av sidan