VVS & Kyla 22
|
AMA RA
VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM
Generation 
VVS & Kyla 22

PSVENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM

AMA

Montering och installation ska utföras enligt... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange under aktuell kod och rubrik

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • reglerområde:

  (för ventil:) område uttryckt i procent inom vilket en reglerventil följer en teoretisk öppningskarakteristik

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan